kata mutiara al quran

Al Quran adalah kitab suci umat Islam yang membawa nilai-nilai kehidupan dan pedoman untuk hidup yang baik. Di dalamnya terdapat begitu banyak kata-kata bijak yang bisa menjadi bahan renungan dan motivasi bagi setiap orang. Kata-kata tersebut disebut sebagai kata mutiara Al Quran. Berikut ini adalah beberapa kata mutiara Al Quran yang bisa menenangkan hati dan jiwa dalam kehidupan sehari-hari.

1. Berserah Diri Kepada Allah

Al Quran mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika dalam kesulitan atau dalam keadaan bahagia sekalipun, berserah diri kepada Allah adalah kuncinya. Seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 173, “Siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tiada rasa takut ataupun sedih padanya.”

– Berdoa di Setiap Waktu

Salah satu bentuk berserah diri kepada Allah adalah dengan berdoa. Berdoa merupakan sarana komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta. Sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 186, “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.”

– Menerima Takdir Allah

Berserah diri kepada Allah juga berarti menerima segala takdir yang Allah berikan dalam hidup kita. Sejatinya, Allah lebih tahu apa yang baik untuk hamba-Nya. Seperti dalam surat Al Baqarah ayat 216, “Mungkin kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan mungkin pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

2. Menjaga Diri dari Maksiat

Al Quran juga mengajarkan kita untuk menjauhi maksiat dan menjaga diri dari perbuatan yang merusak akhlak dan moral. Sebagaimana dalam surat Al An’am ayat 120, “Jauhilah perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi.”

– Menghindari Perbuatan Haram

Perbuatan haram adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, perbuatan haram akan membawa akibat buruk di dunia dan akhirat. Seperti dalam surat Al Isra ayat 17, “Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.”

– Menghindari Perbuatan Maksiat

Maksiat adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, Al Quran mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan maksiat. Seperti dalam surat Al A’raf ayat 33, “Katakanlah (wahai Muhammad), sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Tuhanku ialah perbuatan keji, baik yang tampak atau tersembunyi, dosa, melanggar batas, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diwajibkan-Nya, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

3. Sabar dan Bersyukur dalam Setiap Ujian

Al Quran mengajarkan kita untuk bersabar dan bersyukur dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup. Sabar dan bersyukur akan membawa kebaikan dan kemuliaan di hadapan Allah. Sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 155, “Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

– Sabar dalam Menghadapi Ujian dan Cobaan

Menghadapi ujian dan cobaan adalah bagian dari hidup. Oleh karena itu, Al Quran mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 45, “Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sungguh, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.”

– Bersyukur atas Nikmat yang Diberikan Allah

Setiap nikmat yang diberikan Allah harus disyukuri. Sebab, bersyukur akan membawa kebaikan dan kemuliaan di hadapan Allah. Sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 152, “Maka ingatlah kepada-Ku (Allah), niscaya Aku ingat (pula) kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”

Kata Mutiara Artinya
“Sesungguhnya, aku hanya menyeru kamu kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian Dia menjadikan kamu pasangan-pasangan. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS Fathir: 13)
“Janganlah kamu menyerahkan keunikanmu ke tangan yang tidak menghargainya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)
“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim)

FAQ

admin

Halo, Saya adalah penulis artikel dengan judul kata mutiara al quran yang dipublish pada 03/04/2023 di website e-pub.id

Artikel Terkait